หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ตัวแทนเครือข่ายสารสนเทศ | เข้าสู่ระบบ
         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ
Information Technology for Education Center
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง :
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายยุทธพร ภักดีหาญ
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
0854901965
e-mail :
yuttpa@kku.ac.th
   


ชื่อสกุล :
นางสการะ จีนะสุทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาณการ
เบอร์โทร :
089-5099627
e-mail :
k_sakara7074@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายวรวุฒิ บุตรแสนลี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทร :
085-7423922
e-mail :
tootee33@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายพงษ์วรุฒ นามวงศ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทร :
0836699325
e-mail :
consatndin_kem@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0887349906

webmaster @ นายมาโนช    แก้วเพียท้าว เจ้าหน้าที่ผ่ายสารสนเทศ โทร 0887349906

ไอพีคุณ
: 54.161.92.49
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 23/07/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 192014