หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ตัวแทนเครือข่ายสารสนเทศ | เข้าสู่ระบบ
         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ
Information Technology for Education Center
Untitled Document
งานนโยบายและแผน

1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ดาว์นโหลดไฟล์

2. นโยบาย สพฐ.58 ดาว์นโหลดไฟล์

3. แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 ดาว์นโหลดไฟล์

4. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ดาว์นโหลดไฟล์

5. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงครั้งที่ 2 2555-2559 ดาว์นโหลดไฟล์

6. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดาว์นโหลดไฟล์

7. สรุปสารสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดาว์นโหลดไฟล์

8. แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาว์นโหลดไฟล์

9. แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.บึงกาฬ พ.ศ.2555-2558 ดาว์นโหลดไฟล์

10. แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาว์นโหลดไฟล์

11. แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาว์นโหลดไฟล์

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0887349906

webmaster @ นายมาโนช    แก้วเพียท้าว เจ้าหน้าที่ผ่ายสารสนเทศ โทร 0887349906

ไอพีคุณ
: 54.161.92.49
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 23/07/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 191999