หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ตัวแทนเครือข่ายสารสนเทศ | เข้าสู่ระบบ
         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ
Information Technology for Education Center
Untitled Document
รายละเอียด
เพื่อใช้ประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สำหรับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ และวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือการใช้งานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการ ใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางการใช้ งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 2013-08-26
จำนวนดาวน์โหลด 12
@ admin admin
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0887349906

webmaster @ นายมาโนช    แก้วเพียท้าว เจ้าหน้าที่ผ่ายสารสนเทศ โทร 0887349906

ไอพีคุณ
: 54.161.92.49
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 23/07/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 192025